ABPM

Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση (Live Online Training)

 

Last Date: 
Τετ, 19 Ιουν 2024 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί πρακτικό βοήθημα στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση της Οικογενειακής σύμπνοιας, αξιοποιώντας τα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα που έχει σε σχέση με τις μη Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Συμβάλλει επίσης, στην Επιχειρησιακή συνέχεια και εξέλιξη, παράλληλα με την ανάπτυξη των μελών της Οικογένειας.

Είναι επιβεβαιωμένο ότι σε όλες τις χώρες στην τρίτη γενιά συνήθως οι επιχειρήσεις παρακμάζουν και κλείνουν, ενώ απογειώνονται αν επιλυθούν και σχεδιαστούν με επιτυχία τα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα:

 • Πως σχεδιάζεται η κατανομή των ρόλων των μελών της Οικογένειας μέσα στην Επιχείρηση
 • Με ποιες πρακτικές διευθετείται η Διαχείριση των Οικογενειακών Συγκρούσεων ώστε το κλίμα συνεργασίας να είναι αρμονικό και ταυτόχρονα παραγωγικό
 • Πως σχεδιάζεται ο Προϋπολογισμός και ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Επιχείρησης
 • Πως σχεδιάζεται η ανάπτυξη των Πωλήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές του Εσωτερικού και του Εξωτερικού
 • Ποια είναι τα επιτρεπόμενα και τα μη επιτρεπόμενα στις συμπεριφορές των μελών της Διοίκησης
 • Πως δομούνται οι διαδικασίες της καθημερινότητας, ώστε σε ένα παραγωγικό και όμορφο εργασιακό κλίμα χωρίς εντάσεις, να επιτυγχάνονται οι Στόχοι
 • Πως λειτουργεί μία Διαδικασία διαχείρισης Κινδύνων ώστε να αντιμετωπίζονται ομαλά και να μην καταλήγουν σε κρίσεις
 • Με ποια διαδικασία και με ποια κριτήρια επιλέγεται ο/η διάδοχος στην Ηγεσία της Επιχείρησης. Πως διαχειριζόμαστε την μεταβατική περίοδο για την ομαλή μετάβαση, χωρίς αναταράξεις στην Οργανωμένη Επιχείρηση και στην διάδοχο Ηγεσία
 • Πως μπορούν να γνωρίζουν οι μέτοχοι την Αξία της Επιχείρησης τους με αδιαμφισβήτητο Επιστημονικό τρόπο, πράγμα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση που επιθυμούν να πουλήσουν τμήμα της Επιχείρησης τους
 • Με ποιόν τρόπο οργανώνεται η συστηματική Λογοδοσία ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αρμονία μεταξύ των μετόχων

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρέχονται Εργαλεία, όπως για παράδειγμα Εργαλεία για τη λήψη των Αποφάσεων, για τον καθορισμό Προτεραιοτήτων, για την σύνταξη ενός Σχεδίου Πλεύσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με μηνιαίο Προϋπολογισμό - Απολογισμό, για τον Ταμειακό Προγραμματισμό ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα της Επιχείρησης, καθώς και Check Lists με τις οποίες διευκολύνεται ο καθορισμός του Αξιακού Συστήματος και η επιλογή του επόμενου ηγέτη.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα για τη θεματολογία σε συνέντευξη του εισηγητή για το συγκεκριμένο σεμινάριο στην Ελληνική Ραδιοφωνία, κάνοντας κλικ εδώ

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εκπαιδευτούν στην Μεθοδολογία Προσδιορισμού των ρόλων των μελών της Οικογένειας εντός της Διοίκησης
 • Θα έχουν στη διάθεση τους Εργαλείο για τον Υπολογισμό της Αξίας της Επιχείρησής τους
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα Εργαλεία για τον Σχεδιασμό του Business Plan, τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης και τον Προγραμματισμό της Ταμειακής Ροής
 • Θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αποτελεσματικής Διαχείρισης των Ενδοεταιρικών Συγκρούσεων μεταξύ των μελών της Οικογένειας
 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα μηνιαίας ενημέρωσης όλων των μελών της Οικογένειας ώστε να διασφαλίζεται η Διαφάνεια και η Λογοδοσία
 • Θα εξοικειωθούν με βασικούς κανόνες Δεοντολογίας σε ό,τι αφορά τη Συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας (ή των Οικογενειών εάν είναι πλέον της μίας)
 • Θα τους δοθούν τα Κριτήρια και τα Εργαλεία για να διαχειριστούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα ενημερωθούν για χρήσιμα Εργαλεία παρακολούθησης Αναθέσεων και γενικότερα Διαχείρισης της Καθημερινότητας
 • Θα έχουν σαφέστερη εικόνα για τη μορφή της Επιχείρησης που έχει τους μικρότερους κινδύνους
 • Θα βοηθηθούν ώστε να κτίσουν ένα περιβάλλον Αρμονίας και Παρακίνησης μέσα στην Επιχείρηση, τόσο των μελών της Οικογένειας όσο και του λοιπού προσωπικού. Κλειδί για να επιτευχθεί αυτό αποτελεί ο Σχεδιασμός λιτών αλλά αποδοτικών Διαδικασιών και Συστημάτων Υποδομών ώστε η Επιχείρηση να λειτουργεί με σύγχρονους όρους και έτσι να γίνεται πόλος έλξης για να σταδιοδρομήσουν τα μέλη της Οικογένειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Οικογενειακής Επιχείρησης
 • Αξίζει τον κόπο να έχει συνέχεια στην επόμενη γενιά η Επιχείρηση μου ή μήπως πρέπει να πουληθεί;
 • Πόσο αξίζει η Επιχείρηση μου;
 • Το Οικογενειακό όραμα και το όραμα της Επιχείρησης μου μήπως είναι ασυμβίβαστα;
 • Πώς μπορώ να ενισχύσω την συμμετοχή όλων των μελών της Οικογένειας;
 • Ποιά νομική μορφή της Επιχείρησής μου είναι προτιμότερη για την ασφάλεια της Περιουσίας των Μετόχων;

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • Είδη Συγκρούσεων
 • Αίτια Συγκρούσεων
 • Πώς διαχειριζόμαστε τις Συγκρούσεις της κάθε κατηγορίας;
 • Η Διαφάνεια και ο σωστός τεκμηριωμένος Απολογισμός
 • Πώς μπορεί χωρίς αναταράξεις να φύγει ένα μέλος της Οικογένειας από την Επιχείρηση;

Γ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

 • Ο Σχεδιασμός των ρόλων και των ευθυνών
 • Το Οργανόγραμμα
 • Ο Σχεδιασμός της Ανάπτυξης των νέων μελών
 • Ετοιμασία Πλάνου Διαδοχής και πώς ανακοινώνεται στα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης
 • Μετάβαση στην νέα Ηγεσία χωρίς αναταράξεις
 • Πλάνο εκπαίδευσης των νέων μελών
 • Πώς γίνεται η σταδιακή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων;
 • Γιατί η εμπλοκή όλων σε όλα είναι καταστροφική;
 • Ο Σχεδιασμός και η Εφαρμογή των Διαδικασιών κλειδί για την αρμονική συνύπαρξη και αποφυγή Συγκρούσεων
 • Επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες συμπεριφορές των μελών της Οικογένειας στην Εργασία, στη χρήση των πόρων της Επιχείρησης και στο ωράριο Εργασίας

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Βασικοί κανόνες Δεοντολογίας στη συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας
 • Σύστημα Προγραμματισμού
 • Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα παρακολούθησης Αναθέσεων
 • Η διαμόρφωση του καλού Εργασιακού κλίματος
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τη χρήση των πόρων της Επιχείρησης από μέλη της Οικογένειας για ίδιον όφελος;

Ε. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ο καθορισμός του οράματος
 • Η εναρμόνιση Εταιρικού και Οικογενειακού οφέλους
 • Η εναρμόνιση των Οικονομικών κινδύνων
 • Η λήψη μέτρων αποτροπής κινδύνων ή μετριασμού των συνεπειών
 • Οι κρίσιμες Διεργασίες
 • Οι στόχοι της Επιχείρησης
 • Τα κρίσιμα σημεία στη Μείωση του Κόστους
 • Προσλήψεις – Αξιολογήσεις
 • Σύστημα ανταμοιβών
 • Οι βασικοί Οικονομικοί Δείκτες που πρέπει να παρακολουθούνται
 • Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
 • Τι πρέπει να προσεχθεί στην εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής (ERP);
 • Πώς επιλέγεται ο νέος διάδοχος στην Οικογενειακή Επιχείρηση;
 • Παρακίνηση προσωπικού
 • Παρακίνηση μελών της Οικογένειας

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής:

  1. Εργαλείο Αξιολόγησης Συμπεριφορών και επιλογής Αξιακού Συστήματος
  2. Εργαλείο Υπολογισμού Αξίας της Επιχείρησης: Είναι ένα πολυπαραμετρικό Εργαλείο, στο οποίο εισάγοντας τα δεδομένα προκύπτει μία πρώτη εκτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης
  3. Εφαρμογή Υπολογισμού Δεικτών: Εισάγοντας τον Ισολογισμό προκύπτουν αυτόματα όλοι οι Οικονομικοί Δείκτες περιλαμβανομένου και του Δείκτη Ζ, που εκτιμά τον κίνδυνο να καταρρεύσει μία Επιχείρηση την επόμενη διετία
  4. Εφαρμογή για την ABC Ανάλυση: Για να καθορίζονται οι προτεραιότητες σε Πελάτες, Προμηθευτές, Προϊόντα
  5. Εργαλείο Εφαρμογής Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου
  6. Εργαλείο για τη λήψη των Αποφάσεων
  7. Εργαλείο Προϋπολογισμού και Μηνιαίων Αναφορών
  8. Εργαλείο Ταμειακού Προγραμματισμού που βοηθάει την Επιχείρηση να διασφαλίσει την ρευστότητα της
  9. Check List για την Αξιολόγηση και Επιλογή του επόμενου ηγέτη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.), με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της μετάβασης της Οικογενειακής Επιχείρησης στην φάση της Οργάνωσης και του Εκσυγχρονισμού των Δομών και των Διαδικασιών και στην Εκπαίδευση των Στελεχών της.

 

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο υποστήριξη πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Telephone
210 6215 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Place
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

Σε περίπτωση που έχετε Εκπτωτικό Κωδικό, μπορείτε να τον εισάγετε στη Δήλωση Συμμετοχής

 

 

Map


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!