Αρχές και Κανόνες Ασφάλειας Πληροφορικής για μη Ειδικούς (Θεσσαλονίκη)

Telephone210 6215 220
Emailinfo@abpm.gr
Websitewww.abpm.gr

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται καλές Πρακτικές και κανόνες Ασφαλείας Πληροφοριών, που θα πρέπει κάθε Στέλεχος, ανεξαρτήτως βαθμίδος, να εφαρμόζει. Πέρα από τα όποια Συστήματα και Υποδομές που σχεδιάζει η Διευθυνση Πληροφορικής, είναι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα των Στελεχών να ενσωματώνονται απλές Πρακτικές, οι οποίες θέτουν εμπόδια σε οποιαδήποτε πιθανή απώλεια Δεδομένων και διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των Πληροφοριών.

Η εταιρεία μας με την εμπειρία που διαθέτει σε Ολοκληρωμένα Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών, παρουσιάζει στο πλαίσιο του σεμιναρίου έναν πολύ χρήσιμο πρακτικό Οδηγό με απλές και αποδοτικές Πρακτικές στον τομέα αυτόν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη και ιδιαιτέρως στις Γραμματείς των Διευθύνσεων των Επιχειρήσεων προκειμένου να εξοικειωθούν με τις Πρακτικές αυτές, αλλά και στους Διευθυντές των τμημάτων IT, ώστε να εκπαιδεύσουν τα λοιπά Στελέχη της Επιχείρησης και να προσαρμόσουν και βελτιώσουν τις εσωτερικές Οδηγίες Ασφαλείας Πληροφοριών.

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα ενημερωθούν για όλους τους Κινδύνους για την Ασφάλεια των επιχειρηματικών Δεδομένων και την Ασφάλεια των Υποδομών
 • Θα έχουν στην διάθεσή τους Πρότυπα Υποδείγματα Διαδικασιών και Οδηγιών Ασφαλείας
 • Θα ενημερωθούν για τους βασικούς Κανόνες και Υποδομές για Ασφαλή ΙΤ Συστήματα και Εγκαταστάσεις
 • Θα μάθουν να εκμεταλλεύονται Αποδοτικά και με Ασφάλεια τις Cloud Εφαρμογές
 • Μέσω πρακτικών Ασκήσεων θα εξοικειωθούν με την προσαρμογή των Προτύπων Οδηγιών στις ειδικές συνθήκες των Επιχειρήσεων των συμμετεχόντων
 • Θα εκπαιδευτούν στους τρόπους αναγνώρισης των ύποπτων mails
 • Θα μπορούν να αναγνωρίζουν περιπτώσεις Phishing
 • Θα απλοποιήσουν την Διαχείριση των Passwords με Ασφάλεια
 • Θα μπορούν να κάνουν χρήση Ψηφιακής Υπογραφής

Περιεχόμενο σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, Γενικές βασικές έννοιες Ασφάλειας
 • Απειλές, Κίνδυνοι, Ευπάθειες και τρόποι Αντιμετώπισης
 • Αποτίμηση Κινδύνων - Risk Management
 • Πολιτικές Ασφαλείας και Διαδικασίες
 • Πρότυπα Οδηγιών και Πολιτικών Ασφαλείας
 • Φυσική Ασφάλεια, Χώροι και Υποδομές
 • Ασφάλεια και Έλεγχος πρόσβασης, passwords
 • Κρυπτογραφία
 • Ψηφιακή Υπογραφή
 • Email: Virus, Scam, Phishing και άλλες Απειλές
 • Ασφάλεια Επιχειρησιακών Δεδομένων και Backup
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Ασφάλεια Δικτύων, Remote Access, VPN
 • Mobile & BYOD
 • Cloud Computing, πλεονεκτήματα και σημεία προσοχής
 • Κυβερνοεπιθέσεις και Ηλεκτρονικό έγκλημα
 • Κοινωνική Δικτύωση και Social Engineering
 • Διαχείριση Συμβάντων και Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εισηγητής

Δημήτρης Κατσούλης, Σύμβουλος Πληροφορικής με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάτοχος πτυχίου MSc στη Πληροφορική, MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παρέχει τεχνικές συμβουλές και συμβουλές διαχείρισης σε εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς όπως: Deutsche Bank,Citigroup,Goldman Sachs,Morgan Stanley κτλ. Πιστοποιημένος Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής (CISA), Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Ασφάλειας Πληροφοριών (CISSP) και Master Project Management (MPM).

Περιλαμβάνονται

 • Σημειώσεις «Αρχές και Κανόνες Ασφάλειας Πληροφορικής για μη Ειδικούς»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία Ανάλυσης Κινδύνων
 • Πρότυπες Οδηγίες και Πολιτικές Ασφαλείας
 • Πρακτικές Οδηγίες Ασφαλείας Πληροφοριών
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.