ABPM

Workshop Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Για Δημόσιο Τομέα (Αθήνα)

Telephone210 6215 220
Emailinfo@abpm.gr
Websitewww.abpm.gr

Σχετικά με τη φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ, μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας μας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ κάνοντας κλικ εδώ.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Θα διεξαχθεί σε εργαστηριακή μορφή (workshop), μέσα απο βήμα προς βήμα ανάλυση των προγραμμάτων, προσομοίωση υποβολής πρότασης απο τους συμμετέχοντες και υλοποίηση Case Studies που θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της Διαχείρισης.
Τα workshops θα υλοποιηθούν σε 2 διαφορετικού ενδιαφέροντος Ομάδες:

 • Α. Σε Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Β. Σε Στελέχη Φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ΜΚΟ κτλ

ώστε τα προγράμματα, οι μεθοδολογίες και οι εργαστηριακές ασκήσεις να ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες της κάθε Ομάδας εκπαιδεύονται να εντοπίζουν τα κατάλληλα προγράμματα (αναλόγως με το είδος του Οργανισμού), να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις και να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με ποιότητα και αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε κάθε έλεγχο από τους φορείς διαχείρισης.
Τέλος, αναλυονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και οι προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δημόσιους φορείς, Εποπτευόμενους φορείς Δημοσίου, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Στελέχη ΜΚΟ, Συμβούλους Επιχειρήσεων που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τα τρέχοντα Προγράμματα που τους αφορούν.
 • Θα μπορούν να συνδέουν το επιχειρησιακό σχέδιο τπυ Οργανισμού με τα Προγράμματα προς επιλογή
 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Με χρήση της προσομοίωσης θα ασκηθούν στις λεπτομέρειες υποβολής μιας πρότασης.
 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της πρότασης.
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και να σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης.
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για:
  • Τη Σύνδεση Ἔπιχειρησιακών Στόχων με τα Προγράμματα.
  • Την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται.
  • Την παρακολούθηση των δαπανών και των εσόδων του Έργου ώστε να εκτιμούν μήνα - μήνα την ταμειακή ροή.
 • Λόγω του μεγάλου δικτύου πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.
 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή

 • Τι είναι το ΕΣΠΑ
 • Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Τομεακά, Περιφερειακά
 • Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας

2. Επιλογή Προγραμμάτων

 • Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγραμμάτων
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Στρατηγικοί τομείς – Έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)
 • Θεματικοί στόχοι

3. Συγγραφή – Υποβολή Πρότασης

 • Διαχειριστική και επιχειρησιακή ικανότητα
 • Αναφορά σε διακρατικά και διμερή προγράμματα
 • Εθνικά σημεία επαφής
 • Σχεδιασμός Πρότασης, Κεντρική Ιδέα, στόχοι και συνάφεια
 • Επιλογή επιλέξιμων δαπανών
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο)
 • Αξιολόγηση - Τελικές βελτιώσεις / διορθώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης μέσω άσκησης Προσομοίωσης
 • Υποβολή Φυσικού Φακέλου

4. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

 • Αιτήματα προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων
 • Κρίσιμα σημεία – Καλές Πρακτικές
 • Αιτήματα ολοκλήρωσης - Έλεγχος

5. Εργαλεία Διαχείρισης Έργων, Σχεδιασμένα ειδικά για Προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Business plan

Εισηγητής

Αγγελική Κούτση, Σύμβουλος Διαχείρισης Επενδυτικών - Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Αναπτυξιακού Νόμου, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην υλοποίηση σχετικών Έργων.

Περιλαμβάνονται

 • Οι Σημειώσεις του Σεμιναρίου
 • H Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

 

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!